Utsmyckning

UTSMYCKNING

FÖR VÄNERSBORGS FÖRSKÖNING

Gillets utsmyckningar i Vänersborg


I Vänersborgs Söners Gilles stadgar står redan i den första paragrafen att Gillet bland annat skall ”i ideellt syfte ivra för Vänersborgs väl och försköning”. Efterlevandet av denna paragraf har under åren resulterat i ett antal offentliga konstverk och andra utsmyckningar.

Skräckleparken

Redan 1906 engagerade sig Gillet i ordnandet av det som senare skull bli den populära Skräckleparken. Man deltog i röjning av sly och annan växtlighet i delar av det blivande parkområdet samt inköpte två parksoffor som skänktes till staden.


Bältespännarna

Med stöd av Gillet och Sparbanken inköptes och uppsattes Vänersborgs första offentliga konstverk, Johan Peter Molins skulptur Bältespännarna, i Plantaget år 1914. Skulpturen, av zink, hade inköpts från Göteborg och hade troligen tillverkats redan 1859.  År 1932 flyttades skulpturen från Plantaget till sin nuvarande plats framför Vänersborgs museum. På 1950-talet hade skulpturen blivit så illa skadad av korrosion att den fick nedmonteras. Lions Club bekostade en nygjutning i brons som uppsattes 1964.


Brättestenen

I samband med Jubileumsutställningen för Hantverk, Slöjd och Industri 1920 hade Gillet bidragit till utgrävningar av Vänersborgs moderstad Brätte samt till en historisk del i Jubileumsutställningen. Därtill lät Gillet resa en minnessten vid den plats där köpstaden Brätte tidigare legat.


Halvord Lydells byst och gravvård

En av Gillets grundare och synnerligen aktiva medlemmar var extraläraren och föreningsmänniskan Halvord Lydell. Efter Lydells bortgång 1919 kom Gillet att bekosta en imposant gravvård vid dennes grav på Strandkyrkogården. Tillsammans med Vänersborgs Roddklubb och Vänersborgs Idrottsförening kom Gillet därtill att år 1921 sätta upp en byst av Lydell vid den av honom till staden skänkta kaffestugan Skogshyddan i Dalbobergen. År 1987 flyttades bysten till Plantaget.

Sankt Martin

Framför landshövdingeresidenset tronar Carl Milles bronsskulptur av barmhärtighetens apostel Sankt Martin. Skulpturen, som är en skiss till en del av Milles verk Sankt Martinfontänen i Kansas City i USA, skänktes av Gillet år 1951 som en symbol för Vänersborgs tidigare profil som sjukvårdsstad.


Triad

I samband med A F Carlssons Skofabriks 100-årsjubileum 1960 mottog Gillet av företaget en donation om 20 000 kronor att användas till Vänersborgs utsmyckning och försköning. Med dessa medel och med bidrag från Lions Club kunde senare Gillet överlämna konstnären Folke Truedssons skulptur Triad. Skulpturen, vilken är utförd i guldförgylld hårdplast, restes på en granitsockel framför Idrottscentrum 1968. Skulpturen blev borttagen 2020 då den var i för dåligt skick.


Draken

I samband med Vänersborgs 350-årsjubileum 1994 anordnades en uppmärksammad glasutställning. Ett av konstverken som ställdes ut var konstnärinnan Åsa Brandts hängande glasskulptur Draken. Konstverket, som placerades i Kulturhusets trapphall inköptes av Gillet tillsammans med Vänersborgs Hamn & Stuveri AB och Föreningsbanken.


Lennart Torstenssonporträttet

År 1996 inköpte Gillet ett porträtt föreställande den från Västra Tunhem härstammande fältmarskalken Lennart Torstensson (1603-1651). Oljemålningen, som härrör från 1600-talet, har tidigare hängt på Ulvsunda slott. Gillet, som ännu äger porträttet, deponerade det samma på landshövdingeresidenset i Vänersborg.


Bollen

I samband med den danske blomsterkonstnären Tage Andersens utställning i Vattentornet i Vänersborg 1997 inköpte Gillet konstverket Bollen, en murgröneklädd klotformad järnskulptur. Konstverket, vilket Gillet överlämnades som gåva till kommunen, har efter vissa förändringar flyttats från sin ursprungliga plats vid vattentornet till en rondell i Järnvägsbackens övre del.


Fontänen

Med anledning av Gillets 100-årsubileum 2005 överlämnade Gillet, som gåva till kommunen, en fontän som placerades i Gamla Hamnkanalen, nedanför f.d. Riksbankshuset.


Vänersborgs Söners Gille är Partner i Artskape 2023 Vänersborg


Vänersborgs Söners Gille är med och sponsrar Artscape 2023 Vänersborg. En festival med nio väggmålningar som blandar kreativt skrivande med storskalig offentlig konst.


Projektets kreativa tema är lekfullt och experimentellt:

Ett konstfullt "telefonspel" där den kreativa stafettpinnen överförs från konsthistorien till en lokal "ordsmed" och sedan till muralmålarna.


Artscape har valt nio lätt igenkännliga klassiska konstverk till att börja med – nio lokala författare har skapa texter inspirerade av utvalda verk – texterna har gett inspiration till muralmålarna. Slutligen har det resulterat i en grupp fantastiska väggmålningar i Vänersborg, var och en med sin egen kedja som länkar tillbaka till konsthistorien.


Här är länken till den oficiella hemsidan: Länk till Artscape 2023 Vänersborg