Kronogatan 22-24

HUSEN PÅ KRONOGATAN 22-24

VÅRA FÖRENINGSLOKALER

GILLETS HUS PÅ KRONOGATAN 22-24.


Kronogatan 22-24 utgör en av Vänersborgs bäst bevarade byggnadsmiljöer från 1800-talets mitt. De tre små husen, två gathus och ett gårdshus med tillhörande uthus ägs av Vänersborgs kommun men förvaltas sedan år 2000 av Vänersborgs Söners Gille genom nyttjanderättsavtal. Med hjälp av Farmartjänst har Gillet anlagt en blomstrande trädgård med växter från tiden och under år 2015 har samtliga hus ommålats och gårdshuset även renoverats och invändigt upprustats.


Husen ligger inom den del av staden som tidigare ingick i kvarteret Rosen och som var en av Vänersborgs fattigare områden. I området levde under 16–1800-talen hantverkare, skeppsfolk och arbetare. Även om den äldste kände ägaren av denna fastighet, färgaren Börje Tysk, levde här redan vid slutet av 1600-talet, var det först ett stycke in på 1800-talet som de byggnader vilka i dag finns på platsen uppfördes.


Troligt är att tidigare byggnader på denna tomt brann ner till grunden i samband med den förödande stadsbrand som eldhärjade Vänersborg i oktober 1834. Nära två år efter branden, 23 juli 1836 köpte arbetskarlen Sven Brobeck och hans hustru Brita Svensdotter gårdshuset för 33 Riksdaler och 16 skilling banco. Säljare var arbetskarlen Peter Olofsson och Cajsa Danielsdotter med rötter i norra Dalsland. Troligen hade de inflyttat till Vänersborg kort dessförinnan och då de även efter försäljningen står skrivna på samma adress kan det vara troligt att de äger och bebor något av gathusen.


Makarna Brobeck hade två söner, Anders Magnus och Sven August samt två döttrar Anna Stina och Maria Elisabeth ”Betty”. Innan man köpte detta hus hade man bott på ett par andra adresser i det närmaste grannskapet. Enligt vad dottern Anna Stina berättade på sin ålderdom skall deras hem varit ett av de få som överlevt branden, vilket dock inte torde varit detta hus då allt tyder på att de inte flyttade in här före köpet.


På 1840-talet var det sonen Sven August Brobeck, då slaktare, som stod som ägare till huset. Han hade dock själv flyttat till annan adress medan hans föräldrar och de två döttrarna bodde kvar. Äldste sonen Anders Magnus Brobeck hade också han lämnat föräldrahemmet och öppnat skomakeri. Föräldrarna Sven och Britta, bodde kvar i huset men hade kommit på ekonomiskt obestånd och räknades som utfattiga. När Sven Brobeck avled av bröstfeber i februari 1847 ägde han enligt bouppteckningen inga som helst tillgångar. När även dottern Anna Stina flyttat hemifrån bodde modern Brita kvar med yngsta dottern Betty under några år.


År 1858 var dock dottern Anna Stina Brobeck tillbaka då hon hyrde huset av sin bror. Hon hade då gift sig med slaktaren Olof Berndtsson och fick med honom döttrarna Christina Elisabeth och Anna Elisabeth samt sonen Anders Fredrik, vilken dock avled redan vid två års ålder 1857. År 1874 flyttade Christina Elisabeth till Borås och fem år senare, 1879, avled maken Olof i hjärnblödning, 56 år gammal. Kvar var då änkan Anna Stina med yngsta dottern Anna Elisabeth.


Som den sista i familjen blev det dottern Anna Elisabeth Berndtsdotter med maken, målaren Karl Gustaf Fröberg, vilka på 1890-talet hyrde in sig i gårdshuset på Kronogatan 22. Här föddes deras fjärde barn, sonen Gösta (Gustaf), i november 1896. År 1898 flyttade familjen Fröberg till annan adress och huset på Kronogatan kom då att överlåtas på nya boende – efter totalt fyra generationer i samma familj. Yngste sonen Gösta Fröberg blev senare apotekare och välkänd vänersborgsprofil. Hans mormor Anna Britta Brobeck, som var född 1814, levde ända till 1910 och förmedlade många minnen från det tidiga 1800-talets Vänersborg till den unge dottersonen Gösta. Då ett långt liv även blev Gösta förunnat kunde han ända fram till sin bortgång 1994 målande förmedla dessa berättelser från ett svunnet Vänersborg. 

 

Brobecks gårdshus på Kronogatan 22 eldhärjades 1905 och fick då stora skador men återuppbyggdes. Under 1900-talet bodde ett flertal familjer i de tre små husen och den siste private ägaren var snickaren Karl ”Lille-Kalle” Andersson, vilken bland annat tillverkade likkistor på gården. Fastigheten kom senare att köpas av Vänersborgs kommun som hyrde ut gårdshuset som bostad till början av 1970-talet.