Mottagare av Vänersborgs Söners Gilles Medalj

Vänersborgs Söners Gilles Medalj

Följande personer har fått Vänersborgs Söners Gilles Medalj

ÅR

NAMN

2022

Christer Zetterberg

2021

Peter Johansson

2019

Joachim Bernling

2017

Håkan Lind

2016

Lars-Göran Lindmark

2015

Anna Bromander / Gunnar Jarhed

2014

Stig Bertilsson

2013

Björn Hård af Segerstad

2012

Lennart ”Skomakarn” Olsson

2011

Einar Hansander

2010

Lars Tornberg / Kenneth Arvidsson

2008

Gunnar Ekman / Göran Ahlin

2007

Gunnar Skoogh / Stig Hjelm / Arne Andersson / Yngve Stenermark

2006

Karl Eric Malcolm

2005

Per Hedquist / Göran Söderström / Bert Tibblin

2002

Mauritz Björnberg

2000

Göran Hagborg / John Olov Ericsson

1998

Stellan Granath

1995

Knut Ek / Ivar ”Ive” Lundin

1992

S Gunnar Peterson

1990

Stig Larsson / Kjell Thernquist

1989

Carl Viking Wahlin

1983

Evert Lundborg

1980

Nils Palmström / Nils Pårud

1979

Einar Weiss

1976

Sven Lind / Ole Thernquist

1975

Sten Sahlin / Olov Janson

1974

Gösta Fröberg / Oscar Skärberg

1972

Axel Eriksson / Fritz Dinnetz

1970

Hjalmar Rahm / Fredrik von Sydow

Vänersborgs Söners Gilles Medalj

Gillets medalj är en förtjänstmedalj och kan tilldelas Gillebroder som under en följd av år nedlagt ett betydelsefullt och uppoffrande arbete inom Gillet och för dess syften.Medaljen kan ock tilldelas person, som i ideellt syfte har gjort märkbara insatser i staden eller person som genom sin verksamhet i Vänersborg gjort sig särskilt förtjänt om stadens väl och anseende.


Medaljen kan ock tilldelas en i Vänersborg född person som, ehuru verksam på annan ort, genom sina kulturella eller ideella insatser eller genom övrig verksamhet hedrat den stad som sett personen födas.


Medaljen kan ock tilldelas Gillebroder eller annan som genom gåvor, forskning eller genom ekonomiskt stöd har skapat underlag för Gillet att i årsskriften eller på annat sätt publicera uppsatser som befordrar kännedomen om Vänersborg och dess omnejd och om de personer som där har levat och verkat.


Vänersborgs Söners Gilles styrelse utser mottagare av medaljen.

Medaljen utdelas på Gillets Årsstämma eller Högtidsstämma. Om synnerligs skäl föreligger kan medaljen även utdelas vid annat tillfälle.