Mottagare av Axel W Erikssonmedaljen

Axel W Erikssonmedaljen

Följande personer har fått Axel W Erikssonmedaljen

ÅR

NAMN

2021

Roger Olsson

2016

Maria Fridén och Hans Alexanderson

2011

Erling Svensson

2005

Jan Uddén

2000

Björn Johansson

1995

Rickard Hylbom

1990

Gustaf Rudebeck

1989

Wilhelm Ängermark

Axel W Erikssonmedaljen

Axel W Erikssonmedaljen instiftades 1985 till minne av den i södra Afrika verksamme, vänersborgsfödde, zoologen Axel Wilhelm Eriksson (1846-1901).


Medaljen är en utmärkelse som utdelas till förtjänt zoolog, i första hand ornitolog, vilken genom sina insatser fördjupat kunskaperna inom dessa områden. Medaljen kan även tilldelas person vilken gjort betydelsefulla naturvårdande insatser till gagn för faunan, i första hand fågellivet.


Vänersborgs Söners Gilles styrelse utser medaljör efter rekommendation från i ämnesområdet sakkunnig expertis.


Medaljör utses vart femte år, eller oftare om synnerliga skäl föreligger. Medaljen skall i första hand utdelas på Gillets Högtidsstämma eller Årsstämma.