Beredningsnämnd

BEREDNINGSÄMND

I Beredningsnämnden ingår följande personer:

CHRISTER ZETTERBERG

Näringslivssekreterare

Gilleskrivare 2003 (2002)

EDDIE PRINS

Frisör


PATRICK ERIKSSON

Egenföretagare


HENRIK JOSTEN

Lärare


BENGT ISRAELSSON

Lärare


LENNART SVENSSON

Intendent

DAN ÅBERG

Kanslichef