Årsskriftsnämnd

ÅRSSKIFTSNÄMND

I Årskiftsnämnden ingår följande personer:

Årsskriftsnämnden 2019. Fr.v. Karl Bernling, Peter Johansson, Per Hedqvist, Christer Zetterberg, Gunnar Jarhed, Lennart Linnarsson, Håkan Lind, Göran Boman, Göran Ahlin, Joakim Bernling. Bo Knutsson och Micael Eriksson saknas på bilden. Foto: Karl Bernling