Stämmor

STÄMMOR

HÄR FÅR VI TILLFÄLLE ATT TRÄFFAS


Gillet samlades till rekordstor Årsstämma 2019!


Onsdagen den 3 april samlades ett 90-tal Gillebröder på Lagergrenska huset för Årsstämma 2019 – i Gillets 114:e verksamhetsår. Antalet bröder var rekordstort för en Årsstämma och en orsak till detta torde vara kvällens föredrag. 


Stämmoförhandlingarna löpte enligt dagordning. Protokoll från senaste Årsstämman och Verksamhetsberättelse 2018 lades utan kommentarer till handlingarna. Kassafogden redovisade senaste årets resultat vilket visade på ett överskott på xx xxx kronor. Granskningsmännen yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen vilket stämman också beviljade. Som nya medlemmar invaldes Dieter Hoberg och Pär Duberg.


Efter förhandlingarna höll Aron Erstorp, intendent vid Armémuseum, föredraget ”Fragment av Gyldenlövefejden”. I sitt föredrag beskrev Erstorp de krigshandlingar som skedde i och kring Vänersborg i samband med den danska invasionen sommaren 1676. Vid midsommartid detta år intogs Vänersborg av danska styrkor vilka höll staden i närmare tre månader innan den brändes. Svåra härjningar skedde samtidigt i kringliggande landsbygd, inte minst i Dalsland. Erstorp visade även bilder av ett antal unika fynd med koppling till dessa orostider han gjort i Armémuseums samlingar. Det rörde sig om ett antal uppbådsfanor beställda av greven Magnus Gabriel De la Gardie för uppbåd av allmoge i Västergötland.


Efter föredraget samlades ett 80-tal av Gillebröderna till måltid där stämningen var ovanligt hög med många glada och givande samtal kring borden. För kvällens arrangemang framfördes ett samfällt tack och skål för Gillevärden.